Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Besluiten worden unaniem genomen.

Op 01-10-2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: A.M. de Jong

Penningmeester: P. van der Goot

Secretaris: W. Hogenkamp

We stellen ons graag even aan u voor.

Voorzitter: A.M. de Jong

Mijn naam is Alain de Jong. De reden dat ik als voorzitter participeer in de stichting MS Mama Maris is vooreerst persoonlijk omdat (helaas) de ziekte MS mijn schoonzus Mariska, de vrouw van mijn broer Gideon, en moeder van mijn 2 neefjes en nichtje, heeft getroffen. De moed en het positivisme waarmee zij samen als gezin deze ziekte te lijf gaan is bewonderenswaardig. Het vasthouden aan je hoop, de zoektocht naar (over)leven en daarmee je weg te vinden in het leven is een zware en moeilijke taak.  

Vanuit mijn beroep als arts ben ik gewend om wetenschappelijk te kijken naar ziekte en gezondheid. Daarbij ben ik kritisch op alle vormen van alternatieve behandelingen waar onvoldoende evidentie voor is. In de non-reguliere behandelingen van MS heb ik mij dusdanig verdiept, dit samen met Mariska en Gideon, dat ik er inmiddels van overtuigd ben dat de medische ingrepen die gedaan worden door middel van een stamceltherapie zeker van levenswaarde kunnen zijn bij een bepaalde categorie patiënten die lijden aan MS. Hierin ben ik gesterkt door de grote internationale studie die vanuit het UMC Amsterdam momenteel plaats vindt naar het effect van stamceltherapie bij mensen met MS. 

Hierbij heb ik de hoop en het geloof dat Mariska een van deze patiënten zal zijn die na een stamceltherapie haar kwaliteit van leven, en daarmee ook van haar gezin, weer kan verbeteren.  Daarnaast kan Mariska hopelijk ook bijdragen aan wetenschappelijk bewijs, middels een succesvolle stamceltherapie, zoanig dat voor andere mensen met MS in Nederland dit ertoe kan leiden dat zorgverzekeraars in Nederland tot vergoeding van deze behandeling overgaan. 

Penningmeester: P. van der Goot

Mijn naam is Piet van der Goot, gepensioneerd gemeente ambtenaar.
Mijn vrouw Corrie en ik zijn de ouders van Mariska. Na een aantal jaren van vage klachten kreeg Mariska in 2017 de diagnose MS.
Voor ons allen een enorme schok; de grond zakt dan onder je voeten vandaan.
Eerst hoopten we op een milde vorm maar al vrij snel werden de klachten erger en blijkt het toch progressief te zijn.

Jammer genoeg kan de reguliere zorg haar onvoldoende bieden; daarom wil ze graag haar kans pakken om met een HCST behandeling de MS te stoppen. Uiteraard willen wij als ouders haar hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en als Marika mij dan ook vraagt om deel te nemen in de stichting als penningmeester is er voor mij maar een antwoord mogelijk.

Secretaris: W. Hogenkamp

Hallo, mijn naam is Wanda Hogenkamp. Moeder van Sam (13) en Mees (10) en werkzaam als advocaat in Heerenveen. Ik ben hartstikke blij dat ik met mijn ervaring als jurist en bestuurder mijn bijdrage aan deze stichting kan geven. Het is moeilijk om toe te kijken hoe je vriendin achteruit gaat zonder daaraan iets te kunnen doen. Toen Mariska mij dan ook voorzichtig vroeg of ik haar hiermee wilde helpen, heb ik daar ook geen seconde over getwijfeld. Natuurlijk doe ik dat! 


Mariska en ik kennen elkaar al zo’n 22 jaar. We maakten als jonge meiden al samen het leven tot een feest. We hebben elkaar zien groeien, zien trouwen en moeder zien worden. Zien vallen en zien opstaan, zien worstelen en genieten. Mijn grootste wens is dat we dit nog heel lang zullen mogen doen, zonder dat de ziekte van MS een donkere schaduw over het leven van Mariska en haar gezin blijft werpen.